Kokeriombyggnad Pulp 2015

Modernisering och ombyggnad av Kokeri och Sileri på Billerudkorsnäs Gruvöns Bruk i projektet Pulp 2015 med budget på över 300 miljoner. Karlstads Processrör stod för rörentreprenaden som till stor del fortlöpt under pågående drift.

Ett omfattande projekt som löpt mellan 2013-2015, där stora krav samarbete och flexibilitet har varit en förutsättning för ett lyckat projekt.

skogsindustri

rör mek

kokeri