Kyltorn Södra Cell Värö 2016

Kyltorn Utanför-600

Under 2015-2016 byggde vi tillsammans med Varbergs Processrör, ett rörsystem för ny kondensor och kyltorn åt Södra Cell i Värö. Även tillhörande rörgata inne i byggnad av större HEA-profiler tillverkades av oss.

Speciellt i detta projektet var att det rörde sig om stora dimensioner upp till DN-1200 i rostfritt/syrafast stål.

Kyltorn Mellan-600

Kyltorn anslutningar-600

Kyltorn Inuti-600