Nybygge av värmepanna 2014

Ny värmepanna och distributionsnät av ånga och fjärrvärme åt Linde Energi där vi stod för installation av utrustningen i panncentralen och rörentreprenaden. Rörinstallationen omfattade även ny rörbrygga mot anslutande byggnader.