Ombyggnad pappersmaskin 2 2008

Ombyggnad av Pappersmaskin 2 Billerudkorsnäs Gruvön, 2008. Ombyggnad och modernisering av pappersmaskin där vi hade rörentreprenaden och mycket kringutrustning. Bland annat gällde ombyggnaden våtparti, vakumsystem, ny flume och korta cirkulationen med polerade rör.

rör konstruktion